Economisch beleid

Samen met Ondernemend Meppel werkt de gemeente aan de uitvoering van het economische acquisitieplan.

Sociaal Economische Visie & Agenda

De gemeente Meppel wil een evenwichtige, bloeiende en duurzame economische ontwikkeling in de gemeente Meppel voor elkaar krijgen. Verder wil de gemeente de bijzondere rol van de stad in de regio en de provincie Drenthe voortzetten en versterken.
De gemeente wil in brede zin bijdragen aan een gunstig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor haar inwoners, ondernemers, recreanten, toeristen en bezoekers.

Economisch acquisitieplan

Samen met Ondernemend Meppel werkt de gemeente aan de uitvoering van het economische acquisitieplan. Vaak wordt bij acquisitie gedacht aan alleen maar verkopen van bedrijventerrein. Maar acquisitie is meer dan dat. Het gaat om het versterken van de concurrentiekracht. Bij acquisitie letten we daarom op het verbreden van de branches, het versterken van de positie van het Meppelse bedrijfsleven en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Dat doet een gemeente niet alleen. Door verbinding te leggen willen we samen werken aan de verkoop, goede vestigingsvoorwaarden, een goed imago en een goed ondernemersklimaat.