Regiocampus

Regiocampus is een netwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel dat zorg, onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten met elkaar verbindt.

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Drenthe College, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn MensenWerk.

Ondernemerspunt

Het Ondernemerspunt, onderdeel van de Regiocampus, is dé plek in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel waar ondernemers ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden kunne inbrengen en laten uitwerken  door studenten. Door studenten te laten samenwerken met bedrijven wordt de binding van jong talent met de regio versterkt en de aansluiting op de arbeidsmarkt vergroot.

Voor bedrijven

Heeft jouw organisatie een project waarvoor je op zoek bent naar een verfrissende denk- en werkwijze? Laat dan de opdracht door het Ondernemerspunt uitvoeren.

Meer informatie en contact

www.regiocampus.nl