Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten

De gemeente werkt aan een toekomstbestendige, compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de aanloopstraten. Hiervoor is een stimuleringsregeling gemaakt.

Mogelijkheden

De stimuleringsregeling kent 2 subsidiemogelijkheden:

 1. Verkleuringssubsidie:
  Subsidie voor een eigenaar van een pand in een aanloopstraat, die dit pand omzet van detailhandel naar een andere, gewenste functie en meewerkt aan bestemmingswijziging van dit pand. U kunt hierbij denken aan subsidie voor de kosten van een verkleuringsplan of subsidie voor de verkleuringskosten (verbouwing van winkel naar een andere functie). Voor een verkleuringsplan bedraagt de subsidie 70% van de kosten met een maximum van € 5.000,- . De subsidie voor het wijzigen van de functie in wonen op de begane grond is 40%. De maximale bijdrage is afhankelijk van soort en oppervlakte woning en varieert van € 50.000,- tot € 100.000,-..
 2. Verplaatsingssubsidie:
  Subsidie voor een ondernemer die zijn detailhandelsbedrijf vanuit een pand in een aanloopstraat, door de functiewijziging van dat pand als bedoeld onder 1, verplaatst naar het kernwinkelgebied. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting van het nieuwe pand en bedraagt maximaal € 20.000,-.

Voorwaarden

De algemene subsidiecriteria zijn:

 • U moet een winkelpand rechtmatig in eigendom of in gebruik hebben.
 • De subsidiemogelijkheden gelden alleen voor panden in het aanloopstratengebied, zoals aangegeven binnen de gebiedsbegrenzing aanloopstraten op onderstaande kaart .
 • De gemeente kan om inzage in de boeken en bescheiden dan wel een accountantsverklaring vragen, als dit voor de uitvoering van de Nadere regels redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht.
 • U kunt maximaal 1 keer subsidie verkrijgen voor het opstellen van een verkleuringsplan, de daadwerkelijke verkleuring en/of verplaatsing.
 • Bij een verkleurings- en verplaatsingssubsidie moet u meewerken aan het vastleggen van afspraken, die er voor zorgen dat er geen detailhandel meer mogelijk is op de te verkleuren locatie.  
 • Subsidieaanvragen moeten worden ingediend voordat met de activiteiten (beëindiging, verplaatsing, uitvoering verbeteringen) wordt gestart.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • De regeling loopt, zolang het budget strekt, uiterlijk tot 31 december 2025.

kaart behorende bij nadere regels verkleuren-verplaatsen en gevelverbetering
Download een vergroting in PDF

*Dit zijn onder andere: de Molenstraat, Brouwersstraat, Zuideinde, Verlengde Hoofdstraat, Kromme Elleboog, Bleekerseiland, Keizersgracht, Marktstraat, Noteboomstraat, Vledderstraat, Oosteinde, Kleine Oever (buitenzijde), Grote Oever (buitenzijde), deel Prinsengracht en de Brede Woldstraat.

Alle voorwaarden staan in de nadere regels op overheid.nl.

Informatie en contact

Voor algemene informatie kunt u bellen met het  KCC via 14 0522. Hebt u al een vrij concreet beeld van uw plannen en wilt u verkennen of die haalbaar zijn,  dan kunt u via het KCC een afspraak maken voor een intakegesprek met een medewerker van het team vergunningen. Hier kunt u ook een aanvraagformulier aanvragen.