Stimuleringssubsidie verplaatsing en/of verkleuring detailhandel aanloopstraten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel maakt bekend dat er geen subsidieaanvragen voor de stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen Meppel 2023-2025 meer kunnen worden ingediend.

Zoals opgenomen in de nadere regels stimuleringssubsidie verkleuren en/of verplaatsen Meppel 2023-2025 gelden deze tot uiterlijk 2025 of zoveel eerder als het beschikbare subsidiebudget is uitgegeven.
Het beschikbare budget voor de periode 2023-2025 is met de in 2023 ingediende aanvragen volledig bestemd. De aanvragen die zijn ingediend voor 31 december 2023 worden nog afgehandeld.

Informatie en contact

Voor algemene informatie kunt u bellen met  14 0522.