Landmeetkundige gegevens

De gemeente heeft de beschikking over de Grootschalige Basis Kaart (GBK-Meppel) van Meppel. Deze kaart bevat alle topografie die binnen de gemeente aanwezig is. Op deze kaart is onder andere te vinden hoofdgebouwen, bijgebouwen, opstallen, wegen, groen, enz. De kaart wordt binnen de gemeente gebruikt voor het beheer van de gemeentelijke eigendommen, en voor het beheer van de wegen. Daarnaast is deze kaart bij elk project de basis (onderlegger) waar op getekend wordt. Deze kaart is ook de onderlegger voor de kadastrale kaart (gebouwen).


Naast de GBK-Meppel zijn nog meer gegevens beschikbaar o.a. luchtfoto’s. Deze gegevens zijn tegen betaling bij de gemeente verkrijgbaar.

Kosten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

Digitale ondergronden van delen van de Gemeente Meppel vanuit de grootschalige basiskaart Meppel per ha. € 36,50.

Alle tarieven vindt u in de legesverordening op overheid.nl

Meer informatie en contact