Ingebruikname gemeentegrond

Wanneer u de weg, een weggedeelte of andere openbare plaats wilt gebruiken anders dan de publieke functie daarvan, is toestemming van de gemeente nodig. U vraagt hiervoor ontheffing aan.

Een ontheffing is niet nodig wanneer u de verkeersveiligheid of openbare veiligheid niet in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als er een container geplaatst wordt op een (betaalde) parkeerplaats. Wel moet u dan zorgen voor voldoende ruimte voor het overige verkeer en voor de veiligheid afzetting zoals linten of verlichting plaatsen.

Voorwaarden

  • U vraagt de ontheffing aan via op www.omgevingsloket.nl. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente
  • Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten
  • Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Kosten

  • Wij brengen geen kosten in rekening voor de ontheffing
  • Schade die ontstaat door het gebruik wordt verhaald op de gebruiker

Meer informatie en contact