Uittreksel kadaster

Het Kadaster registreert informatie over onroerend goed in de vorm van kaarten en uittreksels van administratieve gegevens. De gemeente heeft een kopiearchief van de gegevens over eigendommen voor het eigen grondgebied. U kunt bij de gemeente een uittreksel uit het kadaster opvragen.

Kadastrale informatie

  • Het Kadaster registreert:
    • Wie eigenaar is van onroerend goed
    • Wanneer onroerend goed is gekocht en tegen welke prijs
    • Kaartmateriaal met de ligging en grootte van kadastrale percelen

Voorwaarden

  • Een kadastrale situatietekening vraagt u aan bij de gemeente of via www.kadaster.nl
  • Een verzoek tot veldwerk (tekening met maten van oorspronkelijke meting of het uitzetten van bestaande kadastrale grenzen) is mogelijk bij het Kadaster
  • Hypotheekgegevens zijn ook opvraagbaar via www.kadaster.nl

Kosten

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 14 0522