Reclame en uitstallingen plaatsen

Wanneer u (licht)reclame wilt aanbrengen aan of bij een onroerend goed, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente. Ook heeft de gemeente regels over het plaatsen van winkeluitstallingen bij uw pand.

Voorwaarden

  • De (licht)reclame houdt het straatbeeld toonbaar
  • De reclamevorm is afgestemd op het pand
  • In winkelstraten beperkt de reclame zich tot het voetgangersniveau
  • Op kruispunten van wegen levert de reclame geen hinder op en brengt de reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar
  • De constructie van het reclameobject is veilig
  • U vraagt een omgevingsvergunning voor bouwen aan
  • Welstandstoezicht adviseert de gemeente over uw aanvraag

Kosten

In de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Afspraken over reclame en uitstallingen

De gemeente heeft samen met ondernemers een reclamebeleid opgesteld. Ook zijn er regels voor uitstallingen gemaakt en geldt een handhavingsprotocol terassen en uitstallingen. Dit is terug te lezen op www.overheid.nl.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522