Reclame plaatsen

Wanneer u (licht)reclame wilt aanbrengen aan of bij een onroerend goed, vraagt u daarvoor een vergunning aan bij de gemeente.

Voorwaarden

  • De (licht)reclame houdt het straatbeeld toonbaar
  • De reclamevorm is afgestemd op het pand
  • In winkelstraten beperkt de reclame zich tot het voetgangersniveau
  • Op kruispunten van wegen levert de reclame geen hinder op en brengt de reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar
  • De constructie van het reclameobject is veilig
  • U vraagt een omgevingsvergunning voor bouwen aan
  • Welstandstoezicht adviseert de gemeente over uw aanvraag

Kosten

In titel 2, hoofdstuk 3 van de tarieventabel van de legesverordening op overheid.nl kunt u nalezen welke tarieven voor uw vergunning gelden

Tip

De gemeente heeft samen met ondernemers een reclamebeleid opgesteld.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522