Driehoeksborden

Reclame maken via driehoeksborden is slechts toegestaan voor een evenement, culturele of sportieve activiteit die wordt georganiseerd in de gemeente Meppel. Of een activiteit van maatschappelijk belang gericht op inwoners van de gemeente.

Voorwaarden

 1. De driehoeksborden worden maximaal 10 dagen voor de activiteit/evenement geplaatst;
 2. Driehoeksborden zijn niet toegestaan in het buitengebied;
 3. Per activiteit/evenement mogen maximaal 25 driehoeksborden worden geplaatst;
 4. Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst.
 5. De gemeente bepaalt waar de driehoeksborden mogen worden geplaatst;
 6. Alleen driehoeksborden met een stalen frame mogen worden gebruikt;
 7. Sandwichborden zijn niet toegestaan;
 8. De driehoeksborden mogen uitsluitend rondom lichtmasten worden geplaatst en mogen aan de objecten geen schade toebrengen;
 9. Driehoeksborden mogen  niet worden gebruikt voor handelsreclame of voor campagnes van politieke partijen in verkiezingstijd;
 10. Driehoeksborden mogen het verkeer (o.a. voetgangers) niet hinderen en het uitzicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren;
 11. Driehoeksborden mogen geen verkeersborden, bewegwijzeringborden of ander verkeerstekens afdekken;
 12. Als de mededeling niet (langer) goed op het driehoeksbord is bevestigd wordt deze hersteld of verwijderd. Losgeraakte aanplakbiljetten worden van de openbare weg verwijderd;
 13. De driehoeksborden worden binnen twee werkdagen na afloop van het evenement verwijderd.
 14. De plaatsing van de driehoeksborden geschiedt op eigen risico.
 15. Rond de jaarwisseling kunnen geen driehoeksborden worden geplaatst (in verband met mogelijke vernielingen).

Tip

Informeer bij de gemeente in welke periode er nog plek is en waar de borden mogen staan. Per periode mogen voor maximaal 3 verschillende activiteiten of evenementen borden worden geplaatst.

Meer informatie en aanvragen

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum , telefoonnummer 140522