Spandoek plaatsen

Op het moment dat u een evenement organiseert wilt u dat ook kenbaar maken aan het publiek. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een spandoek op te hangen. 

Voorwaarden

Hieraan zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:

  • 4,5 meter boven de straat;
  • Deugdelijke bevestiging; wanneer deze door omstandigheden gevaar oplevert zorgen voor herstel
  • Verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;
  • Geen schade toebrengen aan gemeentelijke eigendommen;
  • Eventuele schade door vergunning niet op gemeente te verhalen;
  • Verwijderen na afloop evenement;

Voldoet uw spandoek niet aan deze voorwaarden, dan heeft u een vergunning nodig.

Meer informatie en het aanvragen van deze vergunning vindt u bij het product Ingebruikname gemeentegrond.