Mobiel puinbreken

Voorwaarden

  • Als u puin gaat bewerken met een mobiele puinbreker moet u dit 15 dagen vóór de start van de activiteiten melden bij de gemeente waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Met de berichtenbox  kunt u de melding mobiele puinbreker digitaal doen bij de gemeente.
  • Het besluit is niet van toepassing als er bouw en sloopafval wordt gebroken bij een bedrijf waar voor het mobiel breken al een vergunning op grond van de Wet milieubeheer is afgeven.
  • Mobiele puinbrekers mogen niet langer dan drie aangesloten maanden op dezelfde plaats actief zijn.
  • Ze moeten onder meer voldoen aan milieuregels op het gebied van geluid, trillingen, vrijkomend stof, lucht en bodembescherming, zoals beschreven in het Besluit mobiel breken bouw en sloopafval.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522