Milieu: Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning

Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit. In de meeste gevallen moet u de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden melden. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote ‘milieubelastende' activiteiten plaats, dan vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan.

3 typen bedrijven

Afhankelijk van hoe schadelijk de activiteiten van uw bedrijf zijn voor het milieu, onderscheidt het Activiteitenbesluit drie typen bedrijven:

 • type A: bedrijven waarvan de activiteiten weinig negatieve invloed op het milieu hebben (zoals kleine kantoren, banken, huisartsen en peuterspeelzalen). U moet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen. Wanneer u onder A valt, hoeft u niets te doen, wel zijn de algemene regels uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing.
 • type B: bedrijven waarvan de activiteiten negatieve invloed hebben op het milieu (zoals metaalelektro-industrie, drukkerijen, grote kantoren en warenhuizen, supermarkten, restaurants, ambachtelijke bedrijven). U moet aan de voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen
 • type C: bedrijven waarvoor een vergunningplicht geldt (zoals industriële productiebedrijven, grote opslagen van gevaarlijke stoffen et cetera). Uw bedrijfsactiviteiten worden genoemd in bijlage 1 van het Activiteitenbesluit

Voorwaarden

 • Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) bepaalt u onder welk type uw bedrijf valt en aan welke voorschriften u moet voldoen:
  • Wanneer u onder A valt, hoeft u niets te doen
  • Wanneer u onder B valt, vult u via de AIM het meldingsformulier in, uiterlijk 4 weken voordat u uw bedrijf start of verandert (bijvoorbeeld wanneer u uw bedrijf verbouwt en/of andere activiteiten gaat uitvoeren)
  • Wanneer u onder C valt, vraagt u een omgevingsvergunning voor milieu aan
 • De meeste landbouwbedrijven vallen onder het Besluit landbouw milieubeheer. Het meldingsformulier voor het Besluit landbouw milieubeheer kunt u op www.infomil.nl downloaden. Wanneer uw landbouwbedrijf hier niet onder valt, vraagt u een omgevingsvergunning aan
 • Wanneer u uw bedrijf verandert of uitbreidt of de bedrijfsvoering wijzigt en u beschikt al over een milieu- of omgevingsvergunning, dan kunt u deze wijziging vaak melden zonder dat u daarvoor een nieuwe vergunning hoeft aan te vragen. Dit mag alleen wanneer de wijziging niet leidt tot andere of grotere nadelige gevlogen voor het milieu dan waarvoor u vergunning heeft

Kosten

Voor het  doen van een melding op grond van het activiteitenbesluit en het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu vraagt de gemeente geen leges. Houdt u wel rekening met de kosten voor eventuele onderzoeksrapporten (bijvoorbeeld akoestisch onderzoek of bodemonderzoek) die u voor sommige meldingen af aanvragen nodig heeft.

Tips

Neem vroegtijdig contact op met de afdeling klantencontact via  telefoonnummer 140522 om na te gaan welke situatie voor u van toepassing is. Wanneer u een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of inwerking hebben van een inrichting moet aanvragen, kunt u het best deze aanvraag eerst in concept met een medewerker van de afdeling klantencontact doorspreken.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522