Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen de gemeente en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht. Hiervoor is een klachtenregeling vastgesteld.

Download de Regeling klachtenafhandeling bij aanbesteden (PDF, 564 kB)