Algemene- en aanvullende (in)koopvoorwaarden

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten voor leveringen van zaken en/of diensten (met uitzondering van ICT) zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Meppel van toepassing.

Bij de aanneming van werk zijn tevens de aanvullende voorwaarden voor opdrachten en overeenkomsten aangaande de aanneming van werk van toepassing.

Download de voorwaarden:

Gemeentelijk inkoopvoorwaarden bij IT(GIBIT)

Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot leveringen en diensten van ICT zijn de door de VNG op 8 december 2016 vastgestelde gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) van toepassing.