Aanbestedingen en gunningen

De gemeente publiceert alle openbare aanbestedingen op www.tenderned.nl.

Europese aanbestedingen publiceert de gemeente op de site van het EU-publicatiebureau, Tenders Electronic Daily (TED).

Voor digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed is registratie met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 verplicht.