Agenda 24 oktober 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 10 oktober 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Haalbaarheidsonderzoek Circulair Ambachtscentrum in Meppel

3.2. Verkoop Jan van den Boschkade 3

3.3. Warmteplan Koedijkslanden

3.4. Aanpassen Laad- en losplaats Jumbo Het Vledder

4. Hamerstukken

4.1. Aanvraag specifieke uitkering woningbouw op korte termijn door bovenplanse infra

4.2. Adviesraad Sociaal Domein- benoemingen en bedanken

4.3. Afwijkingsbesluit inkoopbeleid - Verzorging webcast raadzaal

4.4. De Ronde "De kunst van het kiezen: omgevingsvisie gemeente Meppel"

4.5. Huisvesting 'Stichting CultuurKlik' in MFA De Plataan

4.6. Invoering "De Maatschappelijke pas" van de BNG voor uitbetaling leefgeld Oekraïners.

4.7. Memo stand van zaken opvang vluchtelingen in Meppel

4.8. Openstellingsbesluit Subsidieregeling Evenementen 2024

4.9. Overname beschut werk

4.10. Septembercirculaire 2023 gemeentefonds

4.11. Subsidie 2023 e.v. sportakkoord, onderdeel Gala

4.12. Verlenging BIZ 2024-2028

4.13. Verlening subsidie OPDC 2023-2024

4.14. Voorontwerp wijziging omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil

4.15. Versnelling verkeerskundige opgaven

5. Sluiting