Agenda 23 januari 2024

Openbare agenda college burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 16 januari 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Warmteplan Koedijkslanden

4. Hamerstukken

4.1. Artikel 32 vragen CU kostenstijging school NvL

4.2. De Ronde: Omgevingsvisie

4.3. Mandaatregister wijzigingen 1 -2024

4.4. OAB subsidie VVE thuisprogramma's 2023

4.5. Subsidie aanvraag 2024 Buurtkamer Noorderboog

4.6. Subsidie aanvraag 2024 SWON

4.7. Verhoging krediet Steenwijkerstraatweg

4.8. Verkoop Jan van den Boschkade 3

4.9. Voetgangersoversteek Paradijssluis

4.10. Wijziging gemeenschappelijke regeling VRD

5. Sluiting