Agenda 30 januari 2024

Openbare agenda college burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 23 januari 2024

3. Bespreekstukken

3.1 Adviesnota wijziging privacy protocol

3.2 Procesmemo Beleidsuitvoeringsnota Cultuur

4 Hamerstukken

4.1 Instellingsbesluit Strategisch Informatieoverleg Meppel

4.2 Opdracht Perspectiefnota 2025-2028

4.3 U&H-strategie Drenthe milieutaken

4.4 WOZ-bezwaar

5. Sluiting