Agenda 16 april 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1.  Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 9 april 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Huisvesting taalschool regio Meppel

4. Hamerstukken

4.1. Bestemmingsplan de Wetering 2

4.2. Bestemmingsplan Eendrachtstraat 28

4.3 Conceptverzoek Dorpsstraat 57

4.4. Herstel Boazbrug 2024

4.5. Intrekken en vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Reestmond

4.6. Vaststellen stembureaus  Europese Verkiezing 2024

4.7. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning Dorpsstraat 37

4.8. Verzoek om informatie eventuele verkoop bouwkavel Setheweg

5. Sluiting