Agenda 9 januari 2024

Openbare agenda college burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 19 december 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Samenwerkingsagenda VDG 2023-2027

4. Hamerstukken

4.1. Managementletter 2023

4.2. OAB subsidie VVE-coach in de vroegschool 2024-2026

4.3. Verzameladvies verlening subsidie VVE coach 2023

5. Sluiting