Agenda 19 maart 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 12 maart 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Subsidie Sport Drenthe 2024

3.2. Voorbereidingskrediet Transformatiegebied Noordpoort

3.3. Informatiebijeenkomst gemeenteraad - De Ronde - GKB

3.4. Art. 32 vragen VVD inbraakgolf binnenstad

4. Hamerstukken

4.1. Gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe

4.2. Jaarverantwoording OAB/LEA 2023

4.3. Nieuwe Wmo-hulpmiddelenleverancier

4.4. Samenwerkingsovereenkomst Gebiedspromotie Zuidwest-Drenthe

4.5. Vernieuwing indeling begroting

4.6. Vooruitblik 2024 op De Werkende Keten

5. Sluiting