Agenda 26 maart 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 19 maart 2024

3. Bespreekstukken

3.1. NVL - CPO Boshoven koopovereenkomsten

4. Hamerstukken

4.1. ENSIA Rapportage en te ondertekenen stukken

4.2. Subsidie Schoolpleinenrevolutie KC Anne Frank

4.3. Subsidieaanvraag aanleg 2 padelbanen NTV De Tussenboerslanden

4.4. Subsidieaanvraag verbouwing kleedkamers DOS'46

4.5. Verzoek Advies PrO overheveling licentie Greijdanus College / Landstede

5. Sluiting