Agenda 16 januari 2024

Openbare agenda college burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 9 januari 2024

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen ChristenUnie over subsidie Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen,

3.2 Drentse Aanpak Ondermijning

3.3 Focus collegeprogramma met verdieping

3.4 GKB - vorm, inrichting en dienstverlening / Ontwikkelingen toekomst GR GKB

3.5 Jaarkalender P&C cyclus 2024

3.6 Misbruik & Oneigenlijk beleid gemeente Meppel

3.7 Steenwijkerstraat 81 Watertoren

3.8 Wijkagenda’s leidend rond thematieken leefbaarheid, veiligheid en sociale basis in een wijk

3.9 Reactie initiatiefvoorstel Jongerenraad

4. Hamerstukken

4.1 Gemeentefonds decembercirculaire 2023

4.2 Jaarstukken 2022 Stichting Promes

4.3 Jaarverslag 2022 Stichting VOMEO

4.4 Machtiging Zwolle leerroutes inburgering 2022-2025

4.5 Samenwerkingsconvenant Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO) 2024

4.6 Subsidieaanvraag 2023 Verslavingszorg Noord Nederland en verantwoording 2021

4.7 Uitkomst risicoanalyse LEA/VVE en handhaving kinderopvang 2022

5. Sluiting