Agenda 23 april 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 16 april 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2024

3.2. Principeverzoek Julianastraat 18

3.3. Subsidie Boekstart in de kinderopvang 2023

3.4. Bestuurlijke samenwerking VOMEO en Promes

3.5. Memo verslag werkbezoek China 11 t/m 18 april

4. Hamerstukken

4.1. Intentieverklaring deelname (nieuwe) stichting GKB

4.2. Subsidie Cultuurklik 2024

5. Sluiting