Agenda 12 maart 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 5 maart 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Artikel 32 vragen VVD over schade aan Vleddertunnel

3.2. PdF Evaluatie

3.3. Procesnota 'Op weg naar een duurzame oplossing'

3.4. Subsidie Drukkerijmuseum 2024

3.5. Subsidie Stedelijk Museum 2024

3.6 Aanvullende subsidie 2023 en 2024 Stichting Welzijn Mensenwerk

4. Hamerstukken

4.1 Bestemmingsplan Zegelhorstweg 4

4.2 Eigendomssituatie molen De Sterrenberg

4.3 Hotspotmonitor 2023

4.4 Nieuwe achtervangovereenkomst WSW/Gemeente

4.5 NVL - Beeldkwaliteitplan Centrumwonen 5, Nieuwveense Landen

4.6 Subsidie uitvoeringsovereenkomst 2024-2025 en toekenning Subsidie Merk Meppel 2024

4.7 Uitvoeringsovereenkomst GKB 2024

4.8 Vaststelling GOAB subsidie biblionet

4.9 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Meppel 2024

5. Sluiting