Agenda 13 februari 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 6 februari 2024

3. Bespreekstukken

3.1 Beantwoorden brief van een aantal bewoners van Danninge Erve Zuid II.

3.2 Informatienota kabinetsbesluit toekenning Regio Deal Regio Zwolle vijfde tranche

3.3 Subsidieaanvragen Kunstcollectief Blink 2023 en 2024

3.4 Verlengen bestuursovereenkomst COA boot Zomerdijk

4. Hamerstukken

4.1 M&O Beleid gemeente Meppel

5. Sluiting