Agenda 5 maart 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 27 februari 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Afwijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid

3.2. Evaluatie parkeerbeleid

3.3. Wijziging GR publiek vervoer

4. Hamerstukken

5. Sluiting