Agenda 7 mei 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 23 april 2024

3. Bespreekstukken

3.1 Beantwoording artikel 32 vragen van de CU en VVD inzake Vernieuwbouw Ogterop

3.2. Contourennota ‘Toekomst Drukkerijmuseum Meppel’.

4. Hamerstukken

4.1. Pilot stalking

5. Sluiting