Agenda 9 april 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering van dinsdag 2 april 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Grondtransactie Bleekereiland

3.2. Herinrichtingsplan stadhuis en werf

3.3. Instelling meldpunt op grond van de Wet goed verhuurderschap

4. Hamerstukken

4.1. Actualisatie archeologische beleidsadvieskaart

4.2. Beleidsregels leerlingenvervoer

4.3. Cultuurnota

5. Sluiting