Agenda 27 februari 2024

Openbare agenda college van burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 13 februari 2024

3. Bespreekstukken

3.1. Handelsmissie Haikou

3.2. Herstel Boazbrug 2024

3.3. Subsidie verlening Drukkerijmuseum 2024

3.4. Subsidie verlening Stedelijk Museum 2024

3.5. Subsidieaanvraag aanleg 2 padelbanen NTV De Tussenboerslanden

3.6. Subsidieaanvraag verbouwing kleedkamers DOS'46

3.7. Verlening subsidie Speel-O-Theek de Boemerang

3.8. Verzameladvies subsidieaanvragen armoede en schulden 2024

4. Hamerstukken

4.1. Informatiebijeenkomst gemeenteraad - De Ronde - GKB

4.2. Kaderbrieven GR-en 2025 Publiek Vervoer en Reestmond

4.3. Privacybeleid gemeente Meppel

4.4. Procedure Hotspotmonitor

4.5. Procedure klacht behandelen gemeente Meppel

4.6. Procesmemo Beleidsuitvoeringsnota Cultuur

4.7. Ruimtelijk-Economische Bouwsteen 2040 van de Regio Zwolle

4.8. Schiphorsterweg 5 en 7 herziening bestemmingsplan

4.9 Verkenning mogelijkheden verharding ijsbaan

4.10 Verlening subsidie Stichting Drents Poppenspeltheater

4.11 Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften gemeente Meppel

4.12 Zienswijze op Nota Reikwijdte en Detailniveau Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel

5. Sluiting