Agenda 14 november 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

1.Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 7 november 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Actieplan fiets! - uitvoeringsagenda fietsbeleid 2024-2029

3.2 Antwoord op brief hr. J.T. Grimme

3.3 Het Meppeler Kerkengesprek

3.4 Onderwijszorgaanbod realiseren in het MBO

3.5 Verordening Sociaal Domein

4. Hamerstukken

4.1 Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2023-2027

4.2 Memo mensenhandel

4.3 Soortenmanagementplan

5. Sluiting