Agenda 5 juli 2022

Agenda openbare collegevergadering van burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 21 juni 2022

3. Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen CDA inzake Stopzetten onderzoek overname Zonnepark Mandeveld door EC Duurzaam Nijeveen

3.2 Artikel 32 vragen inzake driehoeksborden

3.3 Beantwoording vragen liggeld pleziervaart

3.4 Beantwoording vragen verharding Kromme Elleboog

3.5 Jaarverslag 2021 Regio Zwolle

3.6 Richtlijnen en planning programmabegroting 2023-2026

3.7 Vaststellen tarieventabel sportaccommodaties 2022-2023

3.8 Vaststelling gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2021

3.9 Vaststelling subsidie 2021, aanvraag subsidie 2022 en opstellen plan voor invulling centrummanagement.

3.10 Weerddwarsstraat - aanvraag omgevingsvergunning 2022 nieuwbouw 43 appartementen

3.11 Evaluatie hard-cups en gebruik van soft cups tijdens DMD 2022

4. Hamerstukken

4.1 Beantwoording vragen nav behandeling jaarstukken 2021

4.2 Bezwaar tegen correspondentie afgegeven aan de Hesselterlandweg 69 Meppel

4.3 Handelingskader gemeentelijke uitgifte onroerend goed (Didam-arrest)

4.4 Intrekking vergunning Weerddwarsstraat 2

4.5 Kolderveense Bovenboer 45 Nijeveen - principeverzoek herziening bestemmingsplan

4.6 Motie Veilig Voorstraat

4.7 Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening 'Meppel - Bedrijventerrein Oevers E'

4.8 Paraplubestemmingsplan woningsplitsing, woningomzetting en kamerbewoning

4.9 Verzoek instemming deelname experiment samenwerking speciaal onderwijs

4.10 Wijzigen gereguleerd parkeren in Mr. W. Doornbosstraat en het Melkstraatje

5. Sluiting