Besluit 19 december 2023

Aanpak groepsgerichte aanpak jongeren

De aanpak jeugdgroepen 2023 en verder beschrijft hoe we in gemeente Meppel omgaan met de aanpak op de jeugdgroepen. Er zijn verschillende type jeugdgroepen te onderscheiden die een groepsgerichte aanpak vragen. In de groepsgerichte aanpak is uitgewerkt hoe partijen met elkaar samenwerken, wie welke verantwoordelijkheid heeft en wie regie voert op het groepsgerichte plan. Met deze aanpak willen we voorkomen dat jongeren verder afglijden. Het college heeft deze aanpak nu vastgesteld.

Besluit: Akkoord conform voorstel

De aanpak jeugdgroepen 2023 en verder vast te stellen.

Bijlagen: