Besluitenlijst 23 november 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Reactie op brandbrief van de stichting Welzijn MensenWerk

 

 

De gemeente Meppel is door stichting Welzijn MensenWerk benaderd met de vraag voor meer basissubsidie (BCF) over 2024 dan wordt toegekend met de reguliere indexering van 3,1%. De stichting is een belangrijke, strategische partner binnen het voorliggend veld. Daarom is gemeente hierover in gesprek gegaan. De gesprekken hebben niet geleid tot een consensus omdat het aan duidelijkheid ontbreekt. Daarom heeft de stichting een Brandbrief gestuurd over de meerkosten.

Besluit: Gewijzigd besluit na aanpassing brief.

In te stemmen met de reactie op de brief van stichting Welzijn MensenWerk.