Agenda 7 november 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 31 oktober 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief startbouwimpuls Groene Pleinen

3.2 Onderzoeken sportaccommodaties

3.3 Visie op Promotie en Profilering van Meppel

4 Hamerstukken

4.1 Afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid t.b.v. postbezorging

4.2 Beleidskader en uitgifteprotocol onroerende zaken

4.3 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief Startbouwimpuls Centrumplan Möppelt

4.4 Collegevoorstel ondertekenen aanbiedingsbrief Startbouwimpuls Eendrachtstraat

4.5 Overijsselse Ombudsman stopt per 1 januari 2024

4.6 Reactie op brief inwoner compensatie blokverwarming

4.7 Vaststelling BIZ 2021

4.8 Verlenging recht van opstal Hesselterweg 82 Bikers Club Meppel

5. Sluiting