Agenda 7 februari 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 31 januari 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Artikel 32 vragen GroenLinks over energielabel C kantoorpanden

3.2. Label C verplichting kantoorgebouwen

3.3. Nota grondprijzen 2023

4. Hamerstukken

4.1. Uitgangspuntennotitie herziening grondexploitaties 2023

4.2. Verzoek tot provinciaal inpassingsplan Drents Overijssels netwerk (DON) Kabeltracé Wes

5. Sluiting