Agenda 6 juni 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 30 mei 2023

3 Bespreekstukken

3.1 Artikel 32 vragen CDA extra kosten GKB

3.2 Memo leerlingprognoses 2023

4 Hamerstukken

4.1 Raadsmemo update onderzoeken sport

4.2 Subsidieaanvraag Stad & Esch huisvesting aanbieders buitenschoolse cultuureducatie

5 Sluiting