Agenda 5 september 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van (29-08-2023)

3. Bespreekstukken

3.1 Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2023-2027

3.2 Omgevingsprogramma en planMER Meppel - Noord IV

4. Hamerstukken

4.1 Archievenoverzicht en Bewaarstrategie

4.2 Doorbreken geheimhoudingsplicht lokale belastinggegevens t.b.v. ondermijningsaanpak.

4.3 Handboek Vervanging 2023

4.4 Kaders LAS LUA

4.5 Onderwerpen raadscarroussel

4.6 Verlenging BIZ 2024-2028

5. Sluiting