Agenda 5 december 2023

Openbare agenda vergadering burgemeester en wethouders

 1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 28 november 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Beslissing op bezwaar bestuurlijk rechtsoordeel 'Wonen aan de Boompjes en het Noordeinde'

3.2. Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Meppel

3.3. Verlengingsovereenkomst II PPS Oevers D

4. Hamerstukken

4.1. Energietoeslag 2023

4.2. Ledenraadpleging Cao 2024-2025

4.3. Straatnaamgeving Boshoven en Centrumwonen

4.4. Subsidie vaststelling Merk Meppel 2022

4.5. Verlenging BIZ 2024-2028

5. Sluiting