Agenda 4 juli 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 27 juni 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Format voor informatieavond met gemeenteraad over het Gezond en Actief Leven Akkoord

3.2 Kaders LAS LUA

3.3 Quick scan Drentse ijstunnel

3.4 Subsidie Centrummanager

3.5 Subsidieaanvraag Meppel Event Desk

4. Hamerstukken

4.1 Regionale samenwerking Hartveilig Drenthe

4.2 Regenbooggemeente Meppel

4.3 SPUK NEAS

4.4 Vaststelling BIZ 2022

4.5 Verlenging bestedingstermijn subsidie SWMW in het kader van NP Onderwijs

4.6 Deel-besluit woo-verzoek werkgroep MeppelEnergie

5. Sluiting