Agenda 4 april 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 28 maart 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Mandaatregister 2023

3.2 Textielinzameling Meppel

4. Hamerstukken

4.1 ENSIA verantwoording 2022

4.2 Infographic visie, missie en leidende principes

5. Sluiting