Agenda 3 oktober 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 26 september 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Aanvraag Drukkerijmuseum eenmalige subsidie onderzoek

3.2 Beleidsregels jeugdhulp 2023 e.v.

3.3 Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning 43 appartementen Weerddwarsstraat

3.4 NvL - samenwerkingsovereenkomst vereniging CPO Boshoven

3.5 Zienswijze Woonconcept Steenwijkerland

3.6 Programmabegroting 2024-2027

4. Hamerstukken

4.1 Inzet middelen taalonderwijs Oekraiense ontheemden

4.2 Procesmemo sportaccomodatiebeleid