Agenda 31 januari 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders.

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 24 januari 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Derde wijziging energietoeslag lage-inkomens 2022

3.2. Jaarkalender 2023 Planning & Control cyclus

3.3. Overeenkomst met stichting Schepencarrousel

4. Hamerstukken

4.1. Restauratie cultuurhistorische monumenten op begraafplaats Zomerdijk

4.2. Subsidieregeling steunfonds (motie raad 10 november 2022)

4.3. Toekenning namen Mandenmakerspark en Watertorenpark

5. Sluiting