Agenda 30 mei 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van van 23 mei 2023

3 Bespreekstukken

3.1 Addendum samenwerkingsovereenkomst JHRD

3.2 Bestuurlijk rechtsoordeel Noordeinde en de Boompjes

3.3 Perspectiefnota 2024-2027

3.4 Visie op Dienstverlening

4 Hamerstukken

4.1 Algemene Ledenvergadering VNG 14-6-2023

4.2 Jaarverslag HUP 2022

4.3 Overeenkomst Fixteam Drenthe

4.4 Principeverzoek dorpsrand Nijeveen Noord

4.5 Principeverzoek voor de herontwikkeling van de Werkhorst 36-40 naar wonen

4.6 Uitvoeringsplan SUWI 2023-2024 Arbeidsmarktregio Zwolle

4.7 Verzoek adhesieverklaring Terra en Drenthe College

5 Sluiting