Agenda 2 mei 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2.Concept openbare besluitenlijst B&W van 25 april 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Flexteam Warmtetransitie

3.2 Informatieboek Vernieuwbouw Ogterop

3.3 Onderzoek naar het bezwijken van de bovenbouw Boazbrug

3.4 Principeverzoek Steenwijkerstraatweg 98, Meppel

4. Hamerstukken

4.1 Benoeming leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en stadsbouwmeester 2023

4.2 Nadere regels verkleuren/verplaatsen 2023 t/m 2025

4.3 Subsidieuitvoeringsovereenkomst Stichting Ondernemersfonds Meppel 2022-2026

4.4 Visie op Dienstverlening

5. Sluiting