Agenda 29 augustus 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1.Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 11 juli 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Accountantscontrole 2023, controleprotocol & normenkader

3.2 afwijzing subsidie sch!k

3.3 Integraal Veiligheidsplan gemeente Meppel

4. Hamerstukken

5. Sluiting