Agenda 28 maart 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 21 maart 2023

3. Bespreekstukken

3.1. Textielinzameling Meppel

4. Hamerstukken

4.1 Aanvraag bijdrage toiletvoorziening schoolgebouw De Akker

4.2 Beleidsregel tijdelijk gebruik woonvoorziening

4.3 Preventief jongerenwerk

4.4 Subsidieaanvraag Dubbel Drents

4.5 Verkoop Jan Sluytersstraat 16A

5. Sluiting