Agenda 27 juni 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 20 juni 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Omgevingsprogramma en planMER Meppel - Noord IV

3.2 Subsidie Buurtkamer het Kerspel (Noorderboog) Nijeveen

4. Hamerstukken

4.1 Begroting 2024 en jaarrekening 2022 GKB

4.2 Beleidskaders VVE/OAB 2023-2026

4.3 Gemeentefonds meicirculaire 2023

4.4 Jaarverslag Archiefbeheer 2022

4.5 Principeverzoek voor het bouwen van een nieuwe woning aan de hand van de Ruimte voor ruimteregeling

4.6 SPUK MEOZ

4.7 Subsidieaanvraag 2023 SportDrenthe

4.8 Vaststelling tarieven sportaccommodaties 2023-2024

5. Sluiting