Agenda 26 september 2023

Openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van dinsdag 19 september 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Ontwikkelingen Port of Zwolle

3.2 Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Mobiliteitsraad

3.3 Nieuwe cultuunota gemeente Meppel

4. Hamerstukken

4.1 Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2025

4.2 Plan van aanpak GALA

4.3 Tweede Kamer verkiezing stembureaus

4.4 Tweede Kamerverkiezing stembureauleden

5. Sluiting