Agenda 25 april 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1. Opening

2. Concept openbare besluitenlijst B&W van 11 april 2023

3. Bespreekstukken

3.1 Vervolg omgevingsvisie en participatie 2023

3.2 Voorstel toepassing wensen en bedenkingen gemeenteraad extra subsidiegelden Merk Meppel

4. Hamerstukken

4.1 Stand van zaken subsidie steunfonds en besluit subsidie Stichting Zwembad Meppel.

4.2 Verzoek om overleg kadastrale grenzen Villa Landleven Weegbree 30

4.3 Weigering subsidie april - juni 2023 Scala

5. Sluiting