Agenda 23 mei 2023

Agenda openbare vergadering burgemeester en wethouders

1 Opening

2 Concept openbare besluitenlijst B&W van 16 mei 2023

3 Bespreekstukken

3.1 Verzameladvies subsidieaanvragen armoedepreventie 2023

3.2 Actualisatie cultuurnota

4 Hamerstukken

4.1 Eindevaluatie project leerplicht, zorg en handhaving in het primair onderwijs

4.2 Huisvestingsprogramma onderwijs 2023

4.3 Subsidieaanvraag Netwerk-OCO 2023

4.4 Terrassenkaart

4.5 Verordening naamgeving en nummering

5 Sluiting